Ogłoszenie, którego szukasz jest nieaktywne.

Inne

  • Cena
  • Województwo mazowieckie
  • Miejscowość Nowe Miasto

Opis:

Balkon sadow­ni­czy na maszt cią­gni­kowy ,który zasto­so­wa­nie ma także w prze­my­śle budow­la­nym. Urzą­dze­nie to pomie­ści jedną skrzynio - ​paletę oraz 2 miej­sca robo­cze. Pode­sty wysu­wa­ne mecha­niczne w 3 stop­niach usta­wie­nia wysuwu do 50cm.

Porady ekspertów - zobacz artykuły
Wpływ rolnictwa ekologicznego na rolnictwo
Wpływ rolnictwa ekologicznego na rolnictwo
Rolnictwo ekologiczne wymaga większych nakładów pracy niż rolnictwo konwencjonalne, ale jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego i wytwarza wysokiej jakości artykuły spożywcze mało...

Proszę czekać - ładowanie treści...