tagi inne opryskiwacze i maszyny nawadniające
odsiewacze
zobacz więcej
Witaj w wyszukiwarce ofert z Twojej okolicy. Wybierz KWADRAT widoczny u góry mapy, zaznacz lokalizację i zaakceptuj wybór poprzez OK. Poręczna ŁAPKA pozwala na przesuwanie obszaru, a suwak z lewej strony przybliża lub oddala mapę. Powrót do tradycyjnej wyszukiwarki możliwy jest poprzez UKRYJ OBSZAR NA MAPIE.

Inne opryskiwacze i maszyny nawadniające, używane i nowe - maszyny rolnicze - ogłoszenia znajdzto.pl (0)

Witaj w wyszukiwarce ofert z Twojej okolicy. Wybierz KWADRAT widoczny u góry mapy, zaznacz lokalizację i zaakceptuj wybór poprzez OK. Poręczna ŁAPKA pozwala na przesuwanie obszaru, a suwak z lewej strony przybliża lub oddala mapę. Powrót do tradycyjnej wyszukiwarki możliwy jest poprzez UKRYJ OBSZAR NA MAPIE.

Nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających Twoje kryteria. Możesz jednak:

Miejscowości Województwa
Zobacz ogłoszenia z działu INNE OPRYSKIWACZE I MASZYNY NAWADNIAJĄCE z województw: Zobacz ogłoszenia z działu INNE OPRYSKIWACZE I MASZYNY NAWADNIAJĄCE z miast:

Zmechanizowana ochrona roślin


Efektywność oprysków polowych czy sadowniczych środkami ochrony roślin zależy w dużym stopniu od zastosowanego sprzętu.


Prawidłowo i systematycznie przeprowadzane opryski skutecznie potrafią zmniejszyć straty w plonowaniu i ryzyko występowania określonych patogenów w przyszłym roku. Ze względu na masowość stosowania środków chemicznych w ochronie roślin dynamicznie rozwija się rynek maszyn służących do oprysków. Ze względu na wysokie ceny tych maszyn, warto dobrze zapoznać się z tym, co oferują nowoczesne opryskiwacze i zastanowić się także nad możliwością modernizacji posiadanego już opryskiwacza. Jedną z opcji, którą proponują producenci w opryskiwaczach zaczepianych, jest zastosowanie dyszla przegubowego, dzięki czemu opryskiwacz nie pozostawia dodatkowej ścieżki przejazdu. Udogodnieniem mogą być także skrętne osie oraz możliwość wykonania oprysku na zmiennych poziomach, zależnie od wielkości roślin. Rozwój technologiczny w opryskiwaczach przejawia się także w zastosowanych zbiornikach, które mają różne pojemności i mają różne przeznaczenie, np. zbiorniki do mycia rąk, do opłukiwania zbiornika głównego. Spotyka się także opryskiwacze ze zbiornikami na środki pianotwórcze, które znaczą ścieżkę przejazdu, co jest stosowane na przykład przed wschodami roślin, oraz osobne zbiorniki na wodę i pestycydy, co pozwala na precyzyjne dawkowanie środka na rośliny. Dzięki temu nadmiar środka może wrócić z powrotem do zbiornika z pestycydem. Przed zakupem opryskiwacza warto zapoznać się także z dodatkowym wyposażeniem i udogodnieniami dla operatora zastosowanymi w opryskiwaczu.









Rodzaje belek

Obecnie producenci montują w opryskiwaczach polowych belki o szerokości roboczej od 18 do 52 m. Większa szerokość belki zwiększa wydajność sprzętu i przyśpiesza cały proces oprysku. Niemniej w przypadku mniejszych pól i przy nierównych lub wyboistych terenach lepiej sprawdzają się krótsze belki. Nierówności powodują bowiem drganie belek, a środki ochrony roślin nie są rozprowadzane w sposób równomierny. Rozwiązaniem tego problemu są opryskiwacze z aktywną belką polową, która posiada osobny system wyrównywania położenia ramion. Jest to szczególnie przydatne zarówno na terenach pofałdowanych, jak i na zakolach pól. Wówczas ramiona rozpylacza są tak regulowane, aby odległość do powierzchni pozostawała na niezmienionym poziomie. W nowoczesnych opryskiwaczach stosuje się także stabilizatory sterowane elektronicznie oraz resorowane podwozie.

Dodatkowym wyposażeniem belek polowych są brezentowe rękawy z otworami w części dolnej. Wówczas do rękawa dostaje się strumień silnego powietrza, który precyzyjnie rozprowadza środek ochrony roślin w określone miejsce. Dzięki takiemu rozwiązaniu pestycydy znacznie skuteczniej docierają nie tylko na powierzchnię roślin, ale także do ich dolnych partii. Co więcej, zastosowanie rękawów umożliwia przeprowadzenie oprysków także w czasie wietrznej pogody, gdyż mieszanina pestycydów nie roznosi się w sposób niekontrolowany. Zmniejsza się w ten sposób także poziom zużycia wody i środków chemicznych, które są bardziej ekonomicznie wykorzystywane.

System sterowania opryskiwaczem

Nie jest to wprawdzie normą, ale niektóre opryskiwacze mogą być wyposażone w system sterowania elektronicznego. Chodzi przede wszystkim o zachowanie dokładnego i stałego dawkowania środka ochrony roślin niezależnie od prędkości poruszania się ciągnika. Komputer na bieżąco dokonuje pomiarów na podstawie danych z prędkościomierza i przepływomierza, który mierzy ilość cieczy dozowanej do belki polowej, i oblicza dawkę pestycydu na 1 hektar pola. Jeśli ciągnik zmniejszy prędkość, automatycznie zmniejsza się także dozowanie dawki mieszaniny. Systemy sterowania w opryskiwaczach montowane są także do kontrolowania pracy innych zespołów np. sterowanie zaworami rozdzielacza.





Metody chemiczne są obecnie najbardziej rozpowszechnione i najczęściej stosowane. Polegają na stosowaniu środków chemicznych działających ujemnie na czynniki chorobotwórcze czy szkodniki, a nie szkodzących roślinom uprawnym. Chemiczne środki ochrony roślin (pestycydy) dzielimy zależnie od ich przeznaczenia na zoocydy, w których wyróżniamy środki do odstraszania lub zwalczania owadów, roztoczy, nicieni, gryzoni i ślimaków, fungicydy - grzybobójcze i herbicydy - chwastobójcze. Szkodniki mogą być niszczone przez działanie preparatów: kontaktowych - po zetknięciu się środka z powierzchnią ciała, żołądkowych - po przedostaniu się środka wraz z pokarmem do przewodu pokarmowego, duszących lub porażających ich narządy oddychania - po przeniknięciu środka w postaci pary lub gazu do organizmu przez układ oddechowy. Środki chemiczne stosuje się w postaci proszków lub pyłów, cieczy, gazów i aerozoli. Proszki składają się z substancji aktywnej oraz nośnika (talk, krzemionka); muszą być drobno zmielone, nie zbrylone i suche. Rozpyla się je za pomocą maszyn zwanych opylaczami. Ciecze stosuje się w postaci roztworów, emulsji, roztworów koloidalnych ciał stałych w wodzie lub mieszanin drobno sproszkowanych nierozpuszczalnych ciał stałych z wodą. Rozpyla się je za pomocą maszyn zwanych opryskiwaczami. Gazy stosowane w ochronie roślin otrzymuje się z cieczy łatwo parujących przy stosunkowo niskiej temperaturze otoczenia. Powstają one także przy podgrzewaniu lub spalaniu pewnych substancji albo w efekcie reakcji chemicznej dwóch substancji zmieszanych ze sobą. Urządzenia do gazowania nazywane są fumigatorami.

Aerozole są to drobnocząsteczkowe zawiesiny (mgły) cieczy, najczęściej oleistych w powietrzu. Urządzenie do wytwarzania aerozoli nazywa się wytwornicą aerozoli. Gazy i aerozole stosowane są wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Oprócz wymienionych sposobów środki chemiczne można podawać przez: bezpośrednie nawilżanie lub iniekcję do rośliny, wprowadzenie środków do gleby na głębokość 20-25 cm, wprowadzanie środków do wody używanej do nawadniania, zaprawianie nasion i sadzeniaków. Spośród wymienionych metod chemicznych najpowszechniej stosowane jest obecnie opryskiwanie.

10.1. Opryskiwanie roślin

Opryskiwanie jest to proces rozbijania strugi cieczy na krople i pokrywanie nimi powierzchni łodyg i liści roślin. Krople osiadają na roślinach i po wyparowaniu wody pozostawiają warstewkę środka chemicznego. Dąży się do uzyskania małych kropel, ponieważ umożliwia to pokrycie rośliny cienką równomierną warstwą, a równocześnie pozwala na zwiększenie stężenia cieczy i zmniejszenie ilości rozcieńczalnika (wody). Najlepsze wyniki opryskiwania uzyskuje się, jeżeli krople mają jednakową średnicę, jednakże żaden ze stosowanych obecnie rozpylaczy tego nie gwarantuje. W rzeczywistości uzyskuje się krople o różnych średnicach, zawartych w określonym przedziale. W celu scharakteryzowa


Proszę czekać - ładowanie treści...